O pochodu obecně...

Tady najdete povšechné souhrnné informace o naší akci. Pokud chcete vědět víc o nejbližším pochodu, podívejte se do sekce "aktuální pochod", tam jsou vždy přibližně od poloviny srpna zveřejněny údaje o tom, co nás v daném roce čeká.

Proč jsme pochod začali pořádat?

K jeho realizaci nás vedlo hlavně to, že podobná akce se tu již desítky let nekonala. Ani v  minulosti neměly dálkové pochody v našem regionu velkou tradici. Chtěli jsme proto zkusit zorganizovat novou akci pro veřejnost, která by měla rekreační, zdravotní a poznávací charakter a spojit jí s návštěvou zajímavostí v okolí města. Cílem bylo zaplnit mezeru v nabídce rekreačních akcí občanům města (něco podobného tu zcela chybělo) a v případě úspěchu zavést každoroční tradici - což se zdařilo.

Co je dálkový pochod?

Dálkový pochod není v žádném případě závodem, časové limity jsou stanoveny pro normální pochodové tempo. Čas ani pořadí není rozhodující. Důležité je pouze, aby účastníci prošli celou trať a odnesli si trvalé vzpomínky na hezky prožitý den.
Podmínkou účasti je pouze dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní nebezpečí. Pro účastníky na delších trasách doporučujeme mapu KČT č. 5 – Krušné hory – Chomutovsko a Mostecko. Věk účastníků není omezen, psi jsou vítáni (možnost získání diplomku i pro ně).
Občerstvení na trase je zajištěno na některých kontrolách (cukrovinky, káva, čaj, chleba se sádlem, opečení špekáčku) nebo v nácestných osvěžovnách. V cíli dostane každý teplý čaj a polévku.
Jako specialitu nabízíme na kontrolách i v cíli zcela zapomenutou pochoutku - chleba se sádlem i s cibulí - tu si už každý může nebo nemusí nasypat sám.
Každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme nejen radost z dosaženého výkonu, ale navíc ten, kdo projde stanovenými kontrolami (a prokáže se razítky ze všech kontrol), obdrží pamětní diplom. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Diplomy budou připraveny v případě zájmu i pro psy.

Trasa pochodu je vedena po turistických značkách a veřejných komunikacích, lesních a polních cestách - zde je použito vlastní značení, doplněné popisem v pokynech.
Za všech okolností dbejte prosím na vlastní bezpečnost, za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče nebo vedoucí. V případě nehody nebo úrazu volejte na telefon hlavního organizátora.
 

Jak se přihlásit?

Velmi jednoduše. V sekci přihláška si stáhněte její tiskopis, vyplňte jí (rukou nebo třeba ve Wordu) a zašlete na adresu, uvedenou v sekci kontakty.
Ale ani to není nutné - úplně postačí dostavit se na start pochodu, vyplnit přihlášku (budou tam k dispozici), zaplatit startovné - a můžete jít.