2. ročník "Krušnohorských šlápot" - 19.09.2009 - informace před pochodem

Ilustrační foto květnovského kostela.Chomutovské skautské středisko „Český lev" pořádá dne 19.9.2009 v Chomutově dálkový pochod „Krušnohorské šlápoty" aneb "Z Chomutova do Chomutova Krušnými horami".

Místo startu: Chomutov, DDM, Jiráskova 4140.       Start otevřen od: 08:00 do: 10:00
Cíl: Chomutov, DDM, Jiráskova 4140

Základní startovné: 30 Kč, děti do 7 let: 15 Kč, skauti: 25 Kč, pes (s nárokem na diplom): 5 Kč

  Trasy:
 • 8 km    Jirkov - Kamenná - Řopík - Chomutov
 • 12 km    Boleboř - Orasín - Květnov - Šerchov - Hrádečná - Řopík - Chomutov
 • 15 km    Boleboř - Orasín - Mezihoří - Zákoutí - Mezihoří - Blatno - Bečov - I. mlýn - Chomutov
 • 24 km    Boleboř - Svahová - Nový Dům - Mezihořský vrch - Zákoutí - Starý rybník - Dieterova štola - Kamenička - I. mlýn - Chomutov
 • 30 km    Jirkov - Jindřišská - Boleboř - Svahová - Nový Dům - Mezihořský vrch - Zákoutí - Starý rybník - Dieterova štola - Kamenička - I. mlýn - Chomutov

Přiložené zvadlo nebo plakát si můžete stáhnout zde.

Letos se jedná o II. ročník a k jeho realizaci nás vedl ohlas na loni pořádaný I. ročník. V minulosti neměly dálkové pochody v našem regionu velkou tradici. Chceme proto navázat na příznivě hodnocený loňský ročník a znovu zorganizovat akci pro veřejnost, která bude mít rekreační, zdravotní a poznávací charakter a spojit jí s návštěvou krásné přírody i zajímavých míst v okolí města.

Dálkový pochod není závodem, časové limity jsou stanoveny pro normální pochodové tempo. Čas ani pořadí není rozhodující. Důležité je pouze, aby účastníci prošli celou trať a odnesli si trvalé vzpomínky na hezky prožitý den.
Podmínkou účasti je pouze dobrý zdravotní stav, pochod absolvuje každý na vlastní nebezpečí.
Pro účastníky doporučujeme mapu KČT č. 5 - Krušné hory - Chomutovsko a Mostecko. Věk účastníků není omezen, psi jsou vítáni (možnost získání diplomku i pro ně).


Start bude u chomutovského Domu dětí a mládeže v Jiráskově ulici 4140 v sobotu 19.9. od 8 do 10 hodin, zde proběhne prezentace a následně bude kyvadlový autobus odvážet účastníky do míst startu. Jízdné autobusem je zahrnuto ve startovném.
Odvoz autobusem je zvolen s ohledem na to, aby byl zkrácen pobyt v městské aglomeraci Chomutov - Jirkov, neboť procházení mezi paneláky zajisté není cílem pochodu a pochodníci budou vysazeni přímo ve volné přírodě či na jejím okraji. Pouze trasa 8 km je volena jako příměstská. Cíl všech tras je na stejném místě - tj. v DDM Chomutov.
bčerstvení na trase bude zajištěno na některých kontrolách (možnost zakoupení kávy, limonády, chleba se sádlem a cibulí), občerstvit se bude možné v řadě nácestných osvěžoven. V cíli dostane každý teplý čaj a polévku - samozřejmě jen pokud bude mít zájem.
Každému, kdo dokončí pochod, zaručujeme nejen radost z dosaženého výkonu, ale navíc ten, kdo projde stanovenými kontrolami (a prokáže se razítky ze všech kontrol), obdrží pamětní diplom. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník. Diplomy budou připraveny v případě zájmu i pro psy. Dále budou slosovány všechny startovní listy o ceny - tou první bude spací pytel, druhou turistický vařič, další ceny budou upomínkové předměty našich sponzorů.
Zavazadla bude možno uložit v prostoru startu.
Pochodníkům z jiných měst nabízíme za úplatu 40.- Kč možnost noclehu z pátku na sobotu přímo v místě startu ve vlastních spacích pytlích a karimatkách. Nocleh je však nutné objednat předem.
Trasa povede letos zapomenutými kouty blízkého krušnohoří, uvidíte Orasín, Mezihoří, poutní místo Květnov s kostelem navštívení P. Marie a další vísky v okolí. Účastníci na trasách 30 a 24 km potkají ještě technickou památku - Dieterovu štolu a půjdou kolem další technické památky - přehrady Kamenička, účastníci tras 8 a 12 km zase mohou být přítomni tradičnímu každoročnímu dobývání Řopíku, které pořádá klub vojenské historie NORD-SEVER.

Prezentace bude provedena vyplněním přihlášky na startu pochodu, startovné činí 30,- Kč, děti do 7 let 15.- Kč, skauti 25.- Kč, pes (s nárokem na diplom) 5.- Kč. Ve startovném je zahrnuto i jízdné kyvadlovým autobusem na start.
Trasy jsou plánovány v délce 8, 12, 15, 24 a 30 km:

 • 30 km - účastníci budou vysazeni autobusem na okraji Jirkova, odtud půjdou po žluté značce přes Jindřišskou a Boleboř na Svahovou, odtud po červené přes Nový dům a Mezihořský vrch do Zákoutí, dolů na křižovatku, na novodomské rozcestí a po novodomské cestě ke Starému rybníku. Od něj po modré k Dieterově štole (technická památka) a podél potoka Kameničky kolem rezervace "Buky nad Kameničkou" k přehradě Kamenička (technická památka - letos bez prohlídky). Od ní dále po modré k býv. III. mlýnu, přes II. a I. mlýn do Chomutova k DDM.
 • 24 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po žluté na Svahovou, pak po červené přes Nový dům a Mezihořský vrch do Zákoutí, dolů na křižovatku, na novodomské rozcestí a po novodomské cestě ke Starému rybníku. Od něj po modré k Dieterově štole (technická památka) a podél potoka Kameničky kolem rezervace "Buky nad Kameničkou" k přehradě Kamenička (technická památka - letos bez prohlídky). Od ní dále po modré k býv. III. mlýnu, přes II. a I. mlýn do Chomutova k DDM.
 • 15 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po modré do Orasína a Mezihoří, dále do Blatna, Bečova a přes I. mlýn do Chomutova.
 • 12 km - účastníci budou vysazeni autobusem na křižovatce v Boleboři, odtud po modré do Orasína, cca 1,5 km od Orasína opustí modrou značku a po vlastním značení přes Květnov (kostel P. Marie), Šerchov, Hrádečnou, kolem Řopíku na červenou a následně žlutou a pak návrat kolem Sv. Anny do Chomutova.
 • 8 km - (příměstská trasa) - účastníci budou vysazeni autobusem na okraji Jirkova, odtud půjdou po modré a následně zelené značce podél převaděče Ohře (takřka také technická památka) na Kamennou, odtud po červené pod Stražištěm a kolem Řopíku, následně po žluté a pak návrat kolem Sv. Anny do Chomutova.

Otevřené restaurace naleznete v Boleboři, Orasíně, Mezihoří, Blatně, na II. a na I. mlýně.