1. ročník "Krušnohorských šlápot" - 13.09.2008 - informace před pochodem

Hráz přehrady Kamenička v Krušných horách.Pokud byste chtěli strávit celý den v nádherné podzimní přírodě a současně vidět starobylou přehradní nádrž, předválečné vojenské opevnění nebo přípravu pitné vody, přijeďte v sobotu 13. září 2008 do Chomutova.

Místo startu: Chomutov, DDM, Jiráskova 4140.       Start otevřen od: 08:00 do: 10:00
Cíl: Chomutov, DDM, Jiráskova 4140

Základní startovné: 20 Kč, děti do 7 let: 10 Kč, skauti: 15 Kč, pes (s nárokem na diplom): 5 Kč

    Trasy:
  • 6 km    Řopík - Partyzán - Chomutov
  • 12 km    Řopík - Hrádečná - Blatno - Bečov - I. mlýn - Chomutov
  • 22 km    Řopík - Hrádečná - Šerchov - Květnov - Blatno - Bečov - Kamenička - I. mlýn - Chomutov
  • 30 km    Řopík - Hrádečná - Šerchov - Květnov - Blatno - Buky nad Kameničkou, - Kamenička - I. mlýn - Chomutov

Přiložené zvadlo nebo plakát si můžete stáhnout zde.

Článek z novin:

Koná se tu dálkový pochod, který se jmenuje „Krušnohorské šlápoty – aneb z Chomutova do Chomutova Krušnými horami“. Jak napovídá název, start i cíl jsou v Chomutově – u Domu dětí a mláděže v Jiráskově ulici 4140 (stanice městského bus č.3) a trasy vedou asi nejzajímavějším horským okolím města.
Půjdete přes Svatou Annu a vrch Kočičák s řadou malých pevnůstek, uvidíte ranč u Matěje a horskou obec Blatno. Rozlehlými lesy pak sestoupíte do údolí Kamenického potoka, jehož tok je zastaven od roku 1904 překrásnou přehradou Kamenička. Údolím plným vzrostlých buků se dostanete do Bezručova údolí u bývalého oblíbeného výletního místa a dnes již neexistujícího hotelu III. mlýn a projdete tímto údolím přes další mlýny – Druhý a První podél říčky Chomutovky rekreační zónou až do Chomutova.
Na vrchu Kočičák narazíte na pěchotní pevnůstku vz. 37 č. 10, zvanou Řopík - součást muzea lehkého opevnění Klubu vojenské historie Nord-Sever. Je rekonstruována do stavu z r. 1938 a členové klubu Vás zde ochotně provedou.
Dojdete-li až k přehradě Kamenička, nejen že se potěšíte pohledem na zajímavou kamennou hráz s arkádami a věžičkou, ale můžete si projít i její vnitřní prostory – to je možnost, která se naskytne jen málokdy. Odborný výklad poskytnou pracovníci Povodí Ohře.
Do třetice zajímavostí nám chybí už jen úpravna vody na III. mlýně – i tam je zajištěna exkurze se zasvěceným výkladem pracovníka SčVK a také možnost prohlídky úpravny se vyskytne jen sporadicky. Nutno podotknout, že všechny tři objekty jsou otevřeny jen při příležitosti našeho pochodu.
Během cesty se můžete občerstvit v restauracích v Blatně, na Druhém i na Prvním mlýně rovněž najdete stylové hospůdky. Na některých kontrolách během pochodu bude možnost zakoupit drobné cukrovinky, na jiných bude k dispozici zdarma již dávno zapomenutá pochoutka – chleba se sádlem a s cibulí. V cíli dostane každý pochodník polévku a čaj.
A jaká bude odměna? Mimo radost z absolvovaného pochodu dostane každý, kdo prošel všechny kontroly (z nichž jedna bude tajná) diplom a malý upomínkový dárek. Dále bude odměněn nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější pochodník. Všechny startovní lístky budou ještě slosovány v tombole a ceny budou rozdány při příchodu v cíli. Pejsci jsou vítáni, i oni mohou dostat diplom.
Co dodat? Určitě přijeďte – start je od 8.00 do 10.00, vybrat si můžete z tras o délce 30 km, ale i méně – např. 22 km, 12 km nebo 6 km.