Úvod

na jedné z kontrol pochoduVážení přátelé, milovníci přírody a zejména příznivci dálkové turistiky!
Tyto stránky obsahují informace o pochodech a podobných turistických aktivitách, které naše skautské středisko pořádá pravidelně nejen pro své členy, ale hlavně pro veřejnost. Nápad uspořádat pokusně dálkový pochod v Chomutově vznikl v roce 2008, protože jsme měli pocit, že podobná akce tu již léta chyběla. Zdařilo se, a tak pokračujeme dále...

Jak již bylo výše řečeno, k této aktivitě nás vedla absence podobné akce v našem městě. Stanovili jsme si zásadu, že start i cíl budou v Chomutově, trasy boudou každý rok jiné a že se pokusíme účastníkům pochodu ukázat zajímavá místa v nedalekém okolí, kterých je tu celá řada. Dále jsme se rozhodli, že každý účastník (a podle přání i pejsek) dostane diplom za absolvování pochodu, že vyhodnotíme (a odměníme) nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího pochodníka a že všechny startovní lístky budou slosovány o ceny, získané od našich sponzorů. Spojili jsme síly s Domem dětí a mládeže, který jsme si v prvních dvou ročnících "zapůjčovali" jako bod startu i cíle. Po trase pochodu budou kontroly, na nichž mimo razítka bude možné dostat lehké občerstvení a jako zapomenutou specialitu chleba se sádlem a cibulí, v cíli nabídneme každému čaj a polévku. Tyto body chceme dodržovat i v budoucích ročnících, i když trasy pochodu budou každý rok jiné.

Od roku 2011 je pochod součástí projektu "Skauti občanům Chomutova".

 

Sponzoři a partneři pochodu

Je pochopitelné, že taková akce, jakou je pochod, se neobejde bez spolupracujících subjektů a sponzorů.
Prvním spolupracujícím celkem byl chomutovský Dům dětí a mládeže, který nám v prvních dvou ročnících poskytoval azyl pro umístění startu a cíle - naše klubovny k tomu nebyly příliš vhodné. Vstříc nám vyšel i tehdejší Klub vojenské historie NORD-SEVER a umožnil pochodníkům návštěvu bunkru Řopík. V roce 2008 jsme v rámci pochodu navštívili také přehradu Kamenička a úpravnu vody Třetí mlýn - za to patří dík Povodí Ohře a SČVK, kteří také vyšli maximálně ochotně vstříc.
Mezi stabilní - a také největší "sponzory" patří bezesporu Statutární město Chomutov - s výjimkou roku 2010 - nás vždy výrazně finančně podpořilo. Letitým sponzorem je i knihlupectví DDD a firma K.P.Z. - všichni z Chomutova.
Všem výše jmenovaným děkujeme za pomoc.

Akce je realizována za finanční podpory statutárního města Chomutova
 
  • Novinky...

  • Could not set names